Contact

Heeft u een vraag over de Botterletteractie van de Rotary? Of heeft u een speciale wens? Laat het gerust weten en samen maken we er wat moois van.

En bij voorbaat dank voor het steunen van deze belangrijke actie om alleenstaanden in Vlaardingen wat echt aandacht te geven.

boterletteractie@rotary-vlaardingen.nl

Rotaryclub Vlaardingen

Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Goede doelen

Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn om hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan ­charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de meer dan 1 miljoen leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: service.

Wat is rotary?

Wie lid is van Rotary heeft de gedragscode ‘integriteit in het beroep’ hoog in het vaandel staan. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. Een uitstekende voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden legio grote en kleine projecten gerealiseerd. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Rotary in Nederland

Rotary Club Vlaardingen maakt deel uit van het netwerk van alle Rotaryclubs in Nederland. Deze maken deel uit van het netwerk van Rotary International (RI). Wereldwijd heeft Rotary 530 districten in 165 landen. Er zijn 31.314 clubs met in totaal 1.220.543 leden. Rotary telt in Nederland 450 clubs en bijna 20.000 leden.

De leden van Rotaryclub Vlaardingen komen elke dinsdag om de twee weken bij elkaar in het Deltahotel. 

Wilt u meer infomatie, kijk dan eens op www.rotary.nl/vlaardingen of bezoek de Facebookpagina